Phuket Agricultural Fair

Phuket Agricultural Fair #Phuket_Agricultural_Fair #สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจังหวัดภูเก็ต #เกษตรกรผู้ผลิตพบผู้บริโภค

On 22nd December 2017 – Phuket has started “Phuket Agricultural Fair” and the event will be held on 22nd – 24th December 2017. The event were held at Narison road near Phuket Provincial Agriculture and Agricultural Cooperative Office.

phuket-18.jpgphuket-32.jpgphuket-42.jpgphuket-13.jpgphuket-58.jpgphuket-43.jpgphuket-31.jpgphuket-26.jpgphuket-40.jpgphuket-57.jpgphuket-41.jpgphuket-29.jpgphuket-47.jpgphuket-55.jpgphuket-35.jpgphuket-20.jpgphuket-44.jpgphuket-37.jpgphuket-50.jpgphuket-49.jpgphuket-36.jpgphuket-06.jpgphuket-23.jpgphuket-53.jpgphuket-24.jpgphuket-17.jpgphuket-19.jpgphuket-25.jpgphuket-04.jpgphuket-14.jpgphuket-12.jpgphuket-39.jpgphuket-45.jpgphuket-54.jpgphuket-09.jpgphuket-60.jpgphuket-46.jpgphuket-56.jpgphuket-21.jpgphuket-16.jpgphuket-33.jpgphuket-07.jpgphuket-51.jpgphuket-38.jpgphuket-52.jpgphuket-48.jpgphuket-28.jpgphuket-34.jpgphuket-15.jpgphuket-59.jpgphuket-01.jpgphuket-30.jpgphuket-10.jpgphuket-05.jpgphuket-08.jpgphuket-22.jpgphuket-27.jpgphuket-11.jpgphuket-02.jpgphuket-03.jpg

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.