Ngok-Ngam Fair at Kalapattana School Phuket

Ngok-Ngam Fair at Kalapattana School PhuketOn 23 December 2559, Kalapattana School held an event “Ngok-Ngam Fair”.

kalapattana-school-001.JPGkalapattana-school-002.JPGkalapattana-school-003.JPGkalapattana-school-004.JPGkalapattana-school-005.JPGkalapattana-school-006.JPGkalapattana-school-007.JPGkalapattana-school-008.JPGkalapattana-school-009.JPGkalapattana-school-010.JPGkalapattana-school-011.JPGkalapattana-school-012.JPGkalapattana-school-013.JPGkalapattana-school-014.JPGkalapattana-school-015.JPGkalapattana-school-017.JPGkalapattana-school-018.JPGkalapattana-school-019.JPGkalapattana-school-020.JPGkalapattana-school-021.JPGkalapattana-school-022.JPGkalapattana-school-023.JPGkalapattana-school-024.JPGkalapattana-school-025.JPGkalapattana-school-026.JPGkalapattana-school-027.JPGkalapattana-school-028.JPGkalapattana-school-029.JPGkalapattana-school-030.JPGkalapattana-school-031.JPGkalapattana-school-032.JPGkalapattana-school-033.JPGkalapattana-school-034.JPGkalapattana-school-035.JPGkalapattana-school-036.JPGkalapattana-school-037.JPGkalapattana-school-038.JPGkalapattana-school-039.JPGkalapattana-school-040.JPGkalapattana-school-041.JPGkalapattana-school-042.JPGkalapattana-school-043.JPGkalapattana-school-044.JPGkalapattana-school-045.JPGkalapattana-school-046.JPGkalapattana-school-047.JPGkalapattana-school-048.JPGkalapattana-school-049.JPGkalapattana-school-050.JPGkalapattana-school-051.JPGkalapattana-school-052.JPGkalapattana-school-053.JPGkalapattana-school-054.JPGkalapattana-school-055.JPGkalapattana-school-056.JPGkalapattana-school-057.JPGkalapattana-school-058.JPGkalapattana-school-059.JPGkalapattana-school-060.JPGkalapattana-school-061.JPGkalapattana-school-062.JPGkalapattana-school-063.JPGkalapattana-school-064.JPGkalapattana-school-065.JPGkalapattana-school-066.JPGkalapattana-school-067.JPGkalapattana-school-068.JPGkalapattana-school-069.JPGkalapattana-school-070.JPGkalapattana-school-071.JPGkalapattana-school-072.JPGkalapattana-school-073.JPGkalapattana-school-074.JPGkalapattana-school-075.JPGkalapattana-school-076.JPGkalapattana-school-077.JPGkalapattana-school-078.JPGkalapattana-school-079.JPGkalapattana-school-080.JPGkalapattana-school-081.JPGkalapattana-school-082.JPGkalapattana-school-083.JPGkalapattana-school-084.JPGkalapattana-school-085.JPGkalapattana-school-086.JPGkalapattana-school-087.JPGkalapattana-school-088.JPGkalapattana-school-089.JPGkalapattana-school-090.JPGkalapattana-school-091.JPGkalapattana-school-092.JPGkalapattana-school-093.JPGkalapattana-school-094.JPGkalapattana-school-095.JPGkalapattana-school-096.JPGkalapattana-school-097.JPGkalapattana-school-098.JPGkalapattana-school-099.JPGkalapattana-school-100.JPGkalapattana-school-101.JPGkalapattana-school-102.JPGkalapattana-school-103.JPGkalapattana-school-104.JPGkalapattana-school-105.JPGkalapattana-school-106.JPGkalapattana-school-107.JPGkalapattana-school-108.JPGkalapattana-school-109.JPGkalapattana-school-110.JPGkalapattana-school-111.JPGkalapattana-school-112.JPGkalapattana-school-113.JPGkalapattana-school-114.JPGkalapattana-school-115.JPGkalapattana-school-116.JPGkalapattana-school-117.JPGkalapattana-school-118.JPGkalapattana-school-119.JPGkalapattana-school-120.JPGkalapattana-school-121.JPGkalapattana-school-122.JPGkalapattana-school-123.JPGkalapattana-school-124.JPGkalapattana-school-125.JPGkalapattana-school-126.JPGkalapattana-school-127.JPGkalapattana-school-128.JPGkalapattana-school-129.JPGkalapattana-school-130.JPGkalapattana-school-131.JPGkalapattana-school-132.JPGkalapattana-school-133.JPGkalapattana-school-134.JPGkalapattana-school-135.JPGkalapattana-school-136.JPGkalapattana-school-137.JPGkalapattana-school-138.JPGkalapattana-school-139.JPGkalapattana-school-140.JPGkalapattana-school-141.JPGkalapattana-school-142.JPGkalapattana-school-143.JPGkalapattana-school-144.JPGkalapattana-school-145.JPGkalapattana-school-146.JPGkalapattana-school-147.JPGkalapattana-school-148.JPGkalapattana-school-149.JPGkalapattana-school-150.JPGkalapattana-school-151.JPGkalapattana-school-152.JPGkalapattana-school-153.JPGkalapattana-school-154.JPGkalapattana-school-155.JPGkalapattana-school-156.JPGkalapattana-school-157.JPGkalapattana-school-158.JPGkalapattana-school-159.JPGkalapattana-school-160.JPGkalapattana-school-161.JPGkalapattana-school-162.JPGkalapattana-school-163.JPGkalapattana-school-164.JPGkalapattana-school-165.JPGkalapattana-school-166.JPGkalapattana-school-167.JPGkalapattana-school-168.JPGkalapattana-school-169.JPGkalapattana-school-170.JPGkalapattana-school-171.jpgkalapattana-school-172.JPGkalapattana-school-173.JPGkalapattana-school-174.JPGkalapattana-school-175.JPGkalapattana-school-176.JPGkalapattana-school-177.JPGkalapattana-school-178.JPGkalapattana-school-179.JPGkalapattana-school-180.JPGkalapattana-school-181.JPGkalapattana-school-182.JPGkalapattana-school-183.JPGkalapattana-school-184.JPGkalapattana-school-185.JPGkalapattana-school-186.JPGkalapattana-school-187.JPGkalapattana-school-188.JPGkalapattana-school-189.JPGkalapattana-school-190.JPGkalapattana-school-191.JPGkalapattana-school-192.JPGkalapattana-school-193.JPGkalapattana-school-194.JPGkalapattana-school-195.JPGkalapattana-school-196.JPGkalapattana-school-197.JPGkalapattana-school-198.JPGkalapattana-school-199.JPGkalapattana-school-200.JPGkalapattana-school-201.JPGkalapattana-school-202.JPGkalapattana-school-203.JPGkalapattana-school-204.JPGkalapattana-school-205.JPGkalapattana-school-206.JPGkalapattana-school-207.JPGkalapattana-school-208.JPGkalapattana-school-209.JPGkalapattana-school-210.JPGkalapattana-school-211.JPGkalapattana-school-212.JPGkalapattana-school-213.JPGkalapattana-school-214.JPGkalapattana-school-215.JPGkalapattana-school-216.JPGkalapattana-school-217.JPGkalapattana-school-218.JPGkalapattana-school-219.JPGkalapattana-school-220.JPGkalapattana-school-221.JPGkalapattana-school-222.JPGkalapattana-school-223.JPGkalapattana-school-224.JPGkalapattana-school-225.JPGkalapattana-school-226.JPGkalapattana-school-227.JPG

Leave a Reply